rss search

next page next page close
next page next page close
next page next page close
next page next page close

Share Daily Notes WordPress theme

Share Daily Notes WordPress theme

Thực hiện tiêu chí share tất cả, mình sẽ share dần dần cho các bạn các theme mà mình được share và chôm được (^^).

Mở đầu chuyên mục là theme hiện tại của blog mình – Daily Notes (của ElegantTheme) đã được mình custom, thêm thắt, sửa chữa (chủ yếu là code, vì mình ko rành về Photoshop)…

Theme này rất thích hợp với những blog mới tạo, cho những bạn thích sự đơn giản giống như mình ^^. (more…)


next page next page close
next page next page close

Acoustic collection

(more…)

next page next page close
thumbnail Hậu trung thu zoom
next page next page close
thumbnail Sức mạnh của tình yêu =)) zoom
next page
thumbnail article post
thumbnail article post
thumbnail article post

Share Daily Notes WordPress theme

Thực hiện tiêu chí share tất cả, mình sẽ share dần dần cho các bạn...
article post
thumbnail article post
http://nhacso.net/nghe-playlist/acoustic-collection.XVFQVUNb.html
...
article post
thumbnail Hậu trung thu article post
thumbnail Sức mạnh của tình yêu =)) article post